About

ራዕይ

በ2022 የአፍሪካ የፍትሕ ተቋማት ተምሳሌት ሆኖ ማየት

ተልዕኮ

የህግ የበላይነትንና ሰብዓዊ መብትን በማክበርና በማስከበር፤ ወንጀልን በመከላከል፣ ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥና የመንግስትንና የህዝብን ጥቅም በማስጠበቅ፤ የሕዝብ ዓመኔታ ያተረፈ ተደራሽ፣ ቀልጣፋ፣ ፍትሃዊና ውጤታማ የፍትህ አገልግሎት መስጠት፡፡

ዓላማ

የሕግ የበላይነትን ማስጠበቅ እና ፍትሕን ማረጋገጥ!

አባላቶቻችን

አቶ ሙላት ገቢሳ

Director

ምስክር ታሪኩ ይረፉ

የጽ/ቤት ሃላፊ

ዶ/ር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ

ሚኒስተር

ሄኖክ ተስፋዬ ተፈራ

ዳይሬክተር ጀነራል

በላይሁን ይርጋ

ሚኒስትር ዴኤታ

ጌቱ ታደሰ ከበደ

ዳይሬክተር

ከቡር ተስፋዬ ዳባ

ሚኒስትር ዴኤታ

በረከት ማሞ ኤልታሞ

የጽ/ቤት ሃላፊ

ጽጌ የማነ ሀይሉ

ዳይሬክተር

ሙላቱ ገቢሣ ሡፋ

ዳይሬክተር

ፍርዴ ቸሩ መለሰ

ዳይሬክተር

ጸጋ ዋቅጅራ ገንጅባ

ዳይሬክተር ጀነራል

ዮሢያድ አበጀ በሀሩ

ዳይሬክተር ጀነራል

ሀና ግዛው ቶላ

ዳይሬክተር ጀነራል

ዘላለም ፈቃዱ ሠሙ

ዳይሬክተር ጀነራል

ልዑል ካህሳይ ወልዱ

ዳይሬክተር

ሀወኒ ታደሰ

ዳይሬክተር

የሡፍ ጀማው ሠይድ

ዳይሬክተር

አዲስ ጌትነት ተመስገን

ዳይሬክተር ጀነራል

ሔኖክ ተስፋዬ ተፈራ

ዳይሬክተር ጀነራል

አሠግድ አያሌው ሺበሺ

ዳይሬክተር

ትእግሥት መሀቤ ሙሉአለም

ዳይሬክተር

ፍቃዱ ደምሤ አለሙ

ዳይሬክተር

አወል ሱልጣን መሀመድ

ዳይሬክተር

ጌታነህ ሀብታሙ ገለታ

ዳይሬክተር

ፀጋዬ አማረ

ዳይሬክተር

ዳግማዊት አላምኔ ትርፌ

ዳይሬክተር

አበራ አሰፋ ፈይሣ

ዳይሬክተር

ደሳለኝ መንግስቴ ምህረቱ

ዳይሬክተር

እንዳልካቸው ወርቁ ለሜቻ

ዳይሬክተር

አቶ ኖህ ታከለ ወልደሀዋሪያት

ዳይሬክተር

መዝሙር ያሬድ

የጽ/ቤት ሃላፊ

አቶ ብሩክ ጸጋዬ ፍቅሩ

ሥራ አስፈጻሚ

አቶ ንጉሴ ተንኮሉ ጉደታ

ሥራ አስፈጻሚ

ጥላሁን ደምሴ

ሥራ አስፈጻሚ

ሠናይት እንየው ቦጋለ

ዳይሬክተር

አብርሀም አያሌው ይመር

ዳይሬክተር