የሀብት አስተዳደር ዳይሬክተር

Department Lead

ሀና ግዛው ቶላ

ዳይሬክተር ጀነራል