መሰረታዊ የሕግ ጉዳዮች ለማህበረሰቡ የህግ ንቃተ ህግ /ስልተና/ የተዘጋጀ የንቃተ ሕግ የስልጠና ሰነድ