ቋሚ የቢሮ ዕቃዎች(የአይ.ሲ.ቲ እና ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች) የግዥዉ ዓይነት:- የዕቃ ግዥ ብሔራዊ ግልጽ ጨረታ

ሚ የቢሮ ዕቃዎች(የአይ.ሲ.ቲ እና ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች) የግዥዉ ዓይነት:- የዕቃ ግዥ ብሔራዊ ግልጽ ጨረታ;